Сайт за прессъобщения в полза на бизнеса

Бизнес

Дженерали: Филип Доне бе назначен за Управляващ директор и Главен изпълнителен директор на Групата

Милано – На днешното си заседание, председателствано от Габриеле Галатери Ди Дженола, Съветът на директорите на Асикурациони Дженерали назначи Филип Доне за Главен изпълнителен директор на Групата, възлагайки му всички свързани изпълнителни правомощия.

Филип Доне, на 55 години, мениджър на Дженерали Италия от юли 2013 г., е работил в застрахователната индустрия в продължение на много години на най-високо международно ниво, заемайки висши ръководни позиции в редица глобални застрахователни групи. Под управлението на Доне, Дженерали Италия осъществи бърза интеграция на своите дейности, успоредно със значително опростяване и рационализиране на дистрибуторските мрежи, марки, продукти, оперативна и организационна структура.

Съветът на директорите също така назначи Алберто Минали за Генерален мениджър на Дружеството.

Алберто Минали, на 50 години, Главен финансов директор на Групата и мениджър, отговарящ за изготвянето на финансовите отчети на дружеството от септември 2012 г., започва професионалната си кариера с Група Дженерали и впоследствие натрупва опит на висши ръководни длъжности в други важни италиански и международни компании. Като Генерален мениджър той ще поеме отговорност за Финанси, Оперативни дейности, Застраховане и презастраховане, Маркетинг, Стратегия и Данни.

Филип Доне и Алберто Минали ще продължат да заемат сегашните си длъжности в рамките на Групата.

Въз основа на представените декларации, Съветът реши, че Филип Доне отговаря на условията, изисквани по закон за застрахователните компании, и че той не отговаря на изискването за независимост, както е посочено в член 3 на Доброволния кодекс за поведение за публично търгувани дружества, и на член 147 от Консолидирания закон за финансите (TUIF). Съветът също така се съгласи, че условията за дисквалификация на основание чл. 36 от Закон №. 214/11 не се отнасят за новия директор.

Освен това Съветът реши, че и Генералният мениджър Алберто Минали отговаря на условията, изисквани по закон за застрахователните компании и се съгласи, че в момента, условията за дисквалификация на основание чл. 36 от Закон №. 214/11 не се отнасят за него.

Филип Доне също така става и председател на Инвестиционната комисия и Изпълнителен директор, отговарящ за надзора на контролните системи за управление на риска на Групата.

Към днешна дата, г-н Минали притежава 207 270 акции на Дженерали.

Leave a Reply