Сайт за прессъобщения в полза на бизнеса

Култура и изкуство

Дърво от вечност – фотоизложба на Любомир Розенщайн в София

“Дърво от вечност” е фотоесе за вековна липа, подслонила при корените си малък параклис. Любомир Розенщайн снима в продължение на няколко години това дърво сутрин и представя сега в мястото за събития, срещи и изложби +това на ул. “Марин Дринов” 30 в София малка част от събраните над хиляда фотографии. Част от тях са направени с камера, а друга – с мобилен телефон и са публикувани на авторските му страници в социалните мрежи.

Любомир Розенщайн ще открие своята изложба на 8 септември в 19.00 ч. с водена от него медитация “Дърво от вечност” за предаване на космическото послание на вековната липа към нас. Неслучайно още в древните митове липата е символ на човешкото сърце. И за да има животът продължение – и ние да сме не само наблюдатели, а участници в неговото вечно движение – тази изложба ще бъде благотворително-залесителна. Приходите от всяка закупена картина ще бъдат изразходвани за малки липички, които ще бъдат засадени в обща инициатива със сайта “Здрав живот” в края на октомври край София, а който иска, освен да разгледа изложбата, може да вземе участие и като доброволец в залесяването.

Leave a Reply