Сайт за прессъобщения в полза на бизнеса

Бизнес

Кока-Кола ХБК и ОМВ със съвместна кампания за Българския Червен кръст

Кока-Кола ХБК България и ОМВ България стартираха съвместна кампания в подкрепа на Националния фонд на БЧК за набиране на средства за подпомагане на пострадали при бедствия, аварии и катастрофи.

При всяко закупено комбинирано меню от ОМВ – сандвич и напитка Кока-Кола, се дарява 1 лв. на Българския Червен кръст. Кампанията започна на 1 юни и ще продължи 2 месеца.

Фонд за набиране на средства за подпомагане на пострадали при бедствия, аварии и катастрофи. В партньорство и координация с държавните органи, местната власт и неправителствените организации Българският Червен кръст работи активно за незабавно подпомагане на пострадали по време на природни бедствия и кризи.
През последните три години БЧК е осигурил чрез Фонда средства от чуждестранни и български дарители и е подпомогнал над 60 000 пострадали от бедствия – наводнения и пожари. За повече информация посетете http://www.redcross.bg/.

Leave a Reply