Сайт за прессъобщения в полза на бизнеса

Бизнес

Пощенска банка придоби Алфа Банк България

Пощенска банка, с юридическо име „Юробанк България“ АД, успешно финализира сделката по придобиване на дейността на Алфа Банк България. С подписаното днес юридическо споразумение двете банки направиха последната стъпка към своето сливане. От този момент те интегрират своя дългогодишен опит на българския пазар, ресурс и експертиза, за да предложат висококачествено обслужване, персонално отношение и модерни банкови продукти на своите клиенти. Сделката бе финализирана в съответствие с българското законодателство и след получаване на необходимите одобрения от компетентните органи.

Двете финансови институции продължават да работят обединени под търговската марка „Пощенска банка“, създавайки една от водещите банки в страната. Пощенска банка става четвъртата банка в България по размер на отпуснати кредити и привлечени депозити, с активи от над 6.3 млрд. лева, широка клонова мрежа в цялата страна и значителна клиентска база в сегментите банкиране на дребно и корпоративно банкиране.

„Днес поставяме основите на една по-силна универсална банка, с по-широка клонова мрежа и капитал, който ще ни позволи бъдещ растеж. Това е ключов етап за Пощенска банка в затвърждаването на позицията ни в динамичния банков сектор в страната. Притежаваме нужните умения и подходящ екип, за да удовлетворим и най-взискателните очаквания на нашите клиенти. Те са двигателят на всичко, което правим през последните 25 успешни години. С обединението ние свързваме и продължаваме всички силни страни на двете банки. Така създаваме синергия, която ще послужи като основа за постигане на устойчива рентабилност“, каза г-жа Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка.

Пощенска банка има 25-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Банката е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в банковия сектор в страната през последните години и е многократно награждавана за своите иновации. Пощенка банка заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България. Тя е един от лидерите на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищното и потребителско кредитиране, спестовните продукти, както и по отношение на продуктите за корпоративни клиенти – от малки фирми до големи международни компании с присъствие в страната. Банката е с една от най-добре развитите клонови мрежи и модерни алтернативни канали за банкиране. Настоящото придобиване на дейността на Алфа Банк България е поредната стъпка напред за Пощенска банка в затвърждаването на нейната позиция на системна за пазара банка и в разширяването на клиентската й база.

От Пощенска банка уточняват, че оперативното сливане, ребрандиране на придобитите офиси на Алфа Банк България и всички произтичащи от това промени ще се случат поетапно. Операционните системи, продукти и услуги на Алфа Банк България, включително платформите за интернет банкиране, ще бъдат уеднаквени с тези на Пощенска банка. След оперативното сливане клиентите на банката ще могат да използват всички офиси, специализираните центрове, банкоматите и модерните онлайн платформи за банкиране на Пощенска банка, както и една унифицирана Тарифа, Общи условия и Лихвен бюлетин.

Leave a Reply