Сайт за прессъобщения в полза на бизнеса

Събития

Семинар на тема Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2016

На 17.05.2016 г. „Тим ВИЖЪН България“ ООД, един от лидерите в сферата на внедряване на решения за управление на бизнеса, в партньорство с „Интегрити Консултинг“ ООД ще проведе безплатен семинар на тема Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2016.

Семинарът се организира по повод предстоящия старт на процедурата по кандидатстване за отпускане на финансиране, която ще даде възможност на малки и средни предприятия от различни браншове да инвестират в устойчивото развитие на своя бизнес.

В рамките на семинара ще бъдат разгледани условията за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Основни теми, на които ще се спрат лекторите от двете компании, засягат:

– Максималния размер на отпусканата безвъзмездната помощ
– На какви изисквания следва да отговарят кандидатите, за да имат реален шанс за финансиране
– Какви са допустимите дейности, които ще бъдат финансирани приоритетно
– Продължителност на проекта

Специално внимание ще бъде отделено на възможностите за кандидатстване за европейско финансиране за внедряване на ERP, CRM и BI решения, както и допълване на съществуващи такива с нови функционалности.

Семинарът ще се проведе на 17.05.2016 г. от 10:00 – 12:00 ч. в гр. София и ще бъде от полза за всички компании, които планират да кандидатстват за финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2016

Участието в семинара е безплатно, след предварителна регистрация на адрес: http://team-vision.bg/events/bg16rfop002-2002

Leave a Reply