Сайт за прессъобщения в полза на бизнеса

Наука и образование

Студенти от ТУ Варна подобриха своите дигитални умения за разработка на мобилни приложения

Приключи вторият специализиран курс в ТУ – Варна, част от програмата Tech Institute на Samsung

София – 22 февруари 2016 г. – Още 17 студенти от Технически университет – Варна успешно завършиха своето обучение в безплатния курс „Дизайн и разработка на мобилни приложения за Аndroid“, част от програмата Tech Institute на Samsung, която се осъществява с подкрепата на JobTiger и Musala Soft. На специална церемония, проведена в Лабораторията за иновации на Samsung, студентите получиха своите сертификати.
Курсът „Дизайн и разработка на мобилни приложения за Аndroid“ започна през октомври 2015 г. в партньорство с Технически университет – Варна и реално е продължение и надграждане на придобитите знания и умения от първия курс „Програмиране с Java“, който приключи през юли 2015 г в университета. В продължение на 60 часа техническо обучение, курсистите работиха по обектно ориентирано програмиране, Java standard edition програмиране, разработка на десктоп приложения със Swing, работа с UI решения и др. По време на целия курс студентите имаха задачата да създадат прототипно приложение, което да демонстрира последователно новите им знания. Техническото обучение бе разработено и се проведе от специалистите на Musala Soft.

Задължителна част от курсовете в програмата Tech Institute на Samsung е обучението по меки умения, което допълнително да подпомогне професионална реализация на младежите. В рамките на 5 часа специалистите по човешки ресурси на JobTiger ги запознаха с най-важните елементи на меките умения – начин на комуникация, управление на хора, време и задачи, лидерство, умение за преговори и др.

Един от завършилите курсисти вече е в процес на преговори за започване на работа като част от екипа на Musala Soft, a останалите получават допълнителна подкрепа за своята професионална реализация от JobTiger под формата на лични консултации, персонална подготовка за интервюта и срещи с работодатели. Проектът обединява трите компании и Технически университет – Варна в общата им мисия да предоставят висококачествена квалификация на младите хора в България и да ги подготвят за успешна реализация на пазара на труда.

Leave a Reply