Сайт за прессъобщения в полза на бизнеса

Бизнес

5 технологични тенденции за успех в пост-дигиталния свят

Способността на компаниите да управляват новите технологии ще бъде в основата на успеха им. Те са изправени пред жестока конкуренция и трябва да разбират желанията на клиентите си с нова нова дълбочина на детайлност, да предлагат персонализирани реалности и преживявания за клиенти, служители и бизнес партньори, така че да променят начина на работа на целия пазар и да го превърнат от един потребителски пазар в много индивидуални пазари, работещи на принципа на моментни заявки.

Една от компаниите, която прилага индивидуализирането и персонализирането на ново ниво, е Зозотаун (Zozotown), най-голямата японска компания за електронна търговия. Тяхната система за вземане на мерки Zozosuits се синхронизира перфектно с приложението Zozotown, за да вземе точните мерки на клиентите, като по този начин поръчаните и изработени според точните размери дрехи от фирмената модна линия да се доставят до 10 дни. Американската компания за търговия на дребно Sam‘s Club разработва приложение, което използва данни за предишните покупки на клиентите, за да попълни автоматично техните списъци с покупки. Компанията планира да добави и навигационна функция, която да улеснява и намирането на съответните продукти в магазина.

Китайската компания за електронна търговия на дребно JD.com дава възможност на различни търговци чрез своята „Toplife“ платформа да ползват платформата за продажби, като създават персонализирани електронни магазини и същевременно осигуряват достъп до мрежата си за доставки чрез използване на най-нови технологии в роботиката и доставка чрез дрон. В партньорство с Walmart, физическият магазин в Шенжен ще предлага повече от 8 000 продукти, които могат да бъдат доставени за по-малко от 30 минути. Предлагайки безпрецедентна персонализация и бързина, JD.com дава възможност на други компании да се развиват, като същевременно създава нов пазар за себе си.

Според тазгодишния доклад „Пост – дигиталната ера е тук – готови ли сте за това, което следва?“, бизнесът е в повратна точка от развитието си. Technology Vision 2019 идентифицира пет нови технологични тенденции, които компаниите да вземат под внимание, ако искат да са успешни в днешния бързо развиващ се свят:

• DARQ Power
Разбиране на ДНК-то на DARQ (Distributed Ledgers, Artificial Intelligence, Extended Reality and Quantum Computing). Блокчейн технологиите, изкуственият интелект, разширената реалност и квантовите изчислителни технологии (DARQ) са катализатори за промяна, предлагащи необикновени нови възможности и даващи възможност за преобразяването на цели индустрии. Според 41% от анкетираните ръководители на компании най-голямо влияние върху техния бизнес в следващите три години ще има Изкуственият интелект, на първо място с два пъти повече гласове от всяка от останалите DARQ технологии.
• Get to Know Me
Уникални потребители и уникални възможности. Технологичните взаимодействия създават разширяваща се технологична идентичност на всеки потребител, която е фундаментална за разбирането на следващото поколение потребители и създаването на близки, персонализирани, основани на опита взаимоотношения. Четири пети от анкетираните мениджъри (83%) споделят, че дигиталните демографски данни разкриват нови пазарни възможности за  посрещане на неудовлетворените потребности на клиентите.
• Human+ Worker

Ако не промените работната среда, възпрепятствате работата на служителите си. За работната сила все по-важен става човешкият фактор, тъй като служителите разполагат освен със собствени умения и знания, също и  с нарастващ набор от нови способности чрез технологиите. Затова компаниите трябва да осигурят нов начин на работа в пост-дигиталната ера. Повече от две трети (71%) от ръководните кадри смятат, че дигиталното развитие на техните служители изпреварва дигитализацията на организациите, което води до „изчакване“ от страна на служителите.
• Secure Us to Secure Me
Компаниите не са жертвите, те са водачите. Предприятията са задвижвани от еко-система от взаимосвързаности, което повишава излагането им на рискове. Водещите компании признават, че сигурността трябва да играе ключова роля в усилията им за предоставяне на най-добрите продукти, услуги и преживявания. Само 29% твърдят за партньорите си от еко-системата, че полагат усилия за сигурността и устойчивостта си на рискове.
• MyMarkets
Опознавайте потребителите със скоростта на настоящето. Технологиите създават свят на интензивно променящи се изисквания към индивидуалните преживявания. В същото време компаниите трябва да променят своята организация, за да могат да намират и улавят възможностите за задоволяването им. Това означава всяка възможност да се разглежда като самостоятелен пазар – моментен пазар. Шест от седем мениджъри (85%) твърдят, че интегрирането на персонализацията и доставките в реално време е следващата голяма вълна от конкурентни предимства.

Leave a Reply