Сайт за прессъобщения в полза на бизнеса

Наука и образование

Нови 7 проекта на неправителствени организации бяха финансирани от Обществения борд на TELUS International в България

Всяка година бордът отпуска 150 000 лева за подкрепа на НПО проекти в областта на образованието, опазване на околната среда и здравеопазването

 

София, 22.10.2018 г.

На последното си за 2018 година заседание, проведено преди броени дни, Общественият борд на TELUS International в България реши да подкрепи нови 7 проекта на неправителствени организации.

 

До момента от общо трите отворени покани към организации в обществена полза от цялата страна за финансиране кандидатстваха 276 проекта. Всички те предлагаха иновативни решения за справяне с конкретни проблеми в областите на образование и здравеопазване и околна среда. Сред кандидатстващите организации имаше такива от столицата и големи областни градове като Пловдив, Варна, Бургас, но и Трън, Вършец, с. Труд и др.

 

На третото заседание на борда финансовата подкрепа за проектите на избраните седем  неправителствени организации е на обща стойност 31 000 лева. Някои от подкрепените проекти са на организации като фондация “Бализ” – Плевен, „Карин дом“ – Варна, „Синергия“ – София, „Здраве без граници“ – София.

 

Всички организации фокусират вниманието си върху местните общности, групите в неравностойно положение и насърчаване на толерантността в обществото, както и развиване на критичното мислене сред младежите. Бордът подкрепя иновативни решения, които са насочени не само към устойчива дългосрочна промяна на обществото.

 

Следващата отворена покана за кандидатстване е предвидена за началото на следващата година и ще бъде комуникирана в специално съобщение.

 

За Обществения борд на TELUS International Europe

В България Бордът е основан през 2015 г. и негов председател е Левон Хампарцумян, а сред членовете му са Красимира Величкова, директор на Български дарителски форум,  Силва Зурлева, член на УС на Нова телевизия, Магдалена Малеева, основател на gorichka.bg, Елвин Гури, изпълнителен директор на River Stixx Capital, Нели Радева, основател и председател на фондация I can too и представители на топ мениджмънта на TELUS International Europe. Общественият борд в България е петнадесетият по ред борд за цял свят.

За повече информация, моля посетете: http://info.telusinternational-europe.com/bulgaria-community-board

 

За повече информация:

Ива Колева, ivanka.koleva@telusinternational.com

Тел. +359 877 171 668

 

 

 

 

Leave a Reply