Сайт за прессъобщения в полза на бизнеса

Бизнес

PROCTER & GAMBLE ЦЕЛЯТ ДА НАПРАВЯТ ПРОИЗВОДСТВОТО СИ ВЪГЛЕРОДНО НЕУТРАЛНО ЧРЕЗ ЕСТЕСТВЕНИ КЛИМАТИЧНИ РЕШЕНИЯ

Procter & Gamble обявиха ангажимента си в световен мащаб да станат въглеродно неутрални до края на десетилетието. Ще постигнат това посредством поредица от инициативи за защита, подобряване и възстановяване на природата. Осъзнавайки, че следващото десетилетие е критично за това света да ускори напредъка в борбата с изменението на климата, P&G ще надхвърли съществуващите цели за намаляване на емисиите на парникови газове с 50%, като дават допълнителен тласък на набор от естествени климатични решения. Тези усилия ще доведат до ползи по отношение на въглеродните емисии, които ще компенсират всички останали емисии през следващите 10 години. Това ще позволи работата на P&G да стане въглеродно неутрална в рамките на десетилетието. Въз основа на настоящите оценки, компанията ще трябва да компенсира около 30 млн. тона въглерод от 2020 до 2030 година.

Приоритет и цел на P&G продължава да е намаляването на емисиите на парникови газове с 50% и да започнат да закупуват 100% възобновяема електроенергия до 2030 г. Нещо повече, P&G ще продължат да прокарват нови проекти за вятърна, слънчева и геотермална енергия за по-нататъшно ускоряване на прехода към възобновяеми енергийни източници. Тези усилия са в съзвучие с това, което климатологията твърди, че е необходимо, за да изпълним нашата роля за ограничаване на глобалното повишаване на температурата и ще продължи дори много след 2030 година. За съжаление, с днешните технологии има някои емисии, които не могат да бъдат премахнати до 2030 г. Инвестирайки в естествени климатични решения, P&G ще ускори въздействието, което може да окаже през следващите 10 години.

Следващото десетилетие
Последните проучвания обръщат внимание на това, че светът изостава от необходимото намаляване на емисиите на парникови газове и следващото десетилетие е критично както за намаляване на емисиите, така и за ограничаване на повишаването на температурата до 1,5 °C. Тази задача ще стане много по-сложна, ако обществото не започне да ограничава емисиите преди края на десетилетието. До 2050 г. въглеродните емисии трябва да паднат до нула или близо до тази стойност. Ако не действаме сега, ще изложим бъдещите поколения на още по-голям риск от въздействието на изменението на климата и постигането на глобалните цели от Парижкото споразумение ще е още по-трудно .

„Изменението на климата е в ход и предприемането на незабавни действия е необходимо,“ заяви Дейвид Тейлър, член на борда на P&G, президент и главен изпълнителен директор. „Намалявайки въглеродния си отпечатък и инвестирайки в естествени климатични решения, до края на десетилетието ще бъдем въглеродно неутрални по отношение на емисиите в цялостната си дейност и ще помогнем за защитата на уязвимите екосистеми и общности по целия свят.“

Естествени климатични решения: „Природата сама може да реши до една трета от изменението на климата“
P&G ще си партнира с Conservation International и Световния фонд за дивата природа (WWF) за идентифициране и финансиране на редица проекти за защита, подобряване и възстановяване на критични екосистеми, като гори, влажни зони, пасища и торфища. Освен улавянето на повече въглерод, важен аспект на естествените климатични решения е потенциалът да доведат до значими екологични и социално-икономически ползи, които служат за защита и подобряване на състоянието на природата и поминъка на местните общности. В хода на реализацията на проектите P&G ще се стремят да откриват, измерват и съобщават ползите от инвестицията ни в природата.

P&G разработва подробен набор от проекти, като инвестициите са насочени по целия свят. Проектите, които вече са набелязани, включват:
– Залесяване на Атлантическите гори с WWF – В Бразилската атлантическа гора ще се поставят основите за възстановяване на горския ландшафт със значимо въздействие върху биоразнообразието, водата и други ползи за местните общности, включително продоволствената сигурност.
– Evergreen Alliance & Arbor Day Foundation – Обединяване на корпорации, общности и граждани с цел предприемането на особено важни действия за опазването на благата от първа необходимост, засегнати от изменението на климата. Това включва засаждането на дървета в Северна Калифорния и Германия, за да се възстановят опустошените от горски пожари площи.
– Проект за защита на Палаван, Филипините с Conservation International – Проектът цели защитата, подобряването и възстановяването на мангровите гори и критичните екосистеми на Палаван – четвъртата в света „незаменима“ зона поради уникалната си и същевременно застрашена дива природа.

„Природата трябва да бъде ключова част от всяка стратегия за борба с климатичната криза“, казва д-р М. Санджаян, главен изпълнителен директор на Conservation International. „Изследванията показват, че не можем да постигнем нашите климатични цели, ако не защитим, възстановим и подобрим управлението на богатите на въглерод екосистеми. Ако тези усилия бъдат реализирани правилно, могат да донесат до една трета от необходимото намаляване на емисиите в рамките на следващото десетилетие и, което е важно, да подпомогнат поминъка на най-засегнатите общности от изменението на климата. Много се радваме, че си партнираме с Procter & Gamble за защита на природата – инвестиция, от която печелят хората и цялата планета.“

„Вече повече от десетилетие работим с P&G за осъществяване на напредък по отношение климата и опазването на горите, тъй като мащабът на техния бизнес предполага, че могат да осигуряват значими резултати.“ каза Картър Робъртс, президент и изпълнителен директор на WWF за САЩ. „Важното е, че напредъкът не се ограничава до техния собствен отпечатък. Още от началото P&G са партньор в Алианса на купувачите на възобновяема енергия, което спомогна за разширяване на корпоративните доставки на възобновяема енергия в САЩ. С новината от днес се отбелязва още по-голям напредък, като се поставя по-силен акцент върху ролята на опазването на природата – не само за поглъщането на въглеродните емисии, но и за предоставянето на услуги и ресурси, поддържащи живота на Земята. Очакваме с нетърпение да работим с P&G за постигането на тези нови цели през следващото десетилетие.“

Марките на P&G заемат водеща роля в намаляването на въглеродния отпечатък и промяната на навиците за положително въздействие върху климата
Поемането на ангажимента да преизпълнят тяхната цел за намаляване на емисиите от работата е нещо важно, но няма да спрат дотук. Вече повече от две десетилетия P&G се ангажират с оценката на жизнения цикъл на своите продукти, за да разберат по-добре емисиите от веригата на доставките и потреблението на нейните продукти от клиентите (емисии от обхват 3). До 85% от емисиите от обхват 3 на P&G са от използването на продуктите от потребителите. P&G достига до пет милиарда души чрез своите марки и с този мащаб идва отговорността да дадат на потребителите силата да намалят собствения си въглероден отпечатък с продукти, които са предназначени да помогнат за спестяването на енергия, вода и природни ресурси.

– Над 60% от отпечатъка на перилния препарат е от фазата на употреба, свързана най-вече с енергията, използвана за загряване на водата. Ariel и Tide оптимизират формулите си за висока ефективност на пране при ниска температура. Целта е 70% от зареждането на пералнята да бъде на цикъл с ниска консумация на енергия. По изчисления на P&G от 2015 г. насам спестените емисии от това, че потребителите все по-често използват нискоенергийни цикли на пране, са били приблизително 15 млн. тона въглероден диоксид, което е еквивалентно на извеждането на три милиона автомобила от употреба.
– Разбивайки популярен мит, Cascade показва на потребителите как миялната машина е предназначена да бъде по-ефективна по отношение на консумацията на вода и енергия от ръчното измиване. Таблетките за автоматична миялна машина Cascade и Fairy позволяват на потребителите да пропускат предварителното измиване и пестят както вода, така и енергията, необходима за загряването ѝ. Силата на течните препарати за миене на съдове Fairy и Dawn за борба с упоритите мазнини дава възможност за икономия на вода и енергия: чрез намаляване на температурата на водата до 20 °C, потребителите могат да спестят до 50% въглероден диоксид от общия отпечатък при всяко измиване.

„Нашата роля като лидери е да направим възможни и достъпни икономиката и начина на живот с по-ниски емисии,“ каза Виржини Елиас, главен директор на P&G за устойчиво развитие. „Наша отговорност е да обръщаме внимание на критичните равнища на въглерод и да инвестираме в решения, които възстановяват нашата планета. Потребителите също искат да помогнат за справянето с изменението на климата. Като компания достигаме до пет милиарда души с нашите марки; стремим се да предизвикваме промяна всеки ден, като насърчаваме отговорното потребление с продукти, които са ефективни и интуитивни за възприемане на нови навици с цел по-ниски емисии.“

Днес National Geographic и P&G организираха кръгла маса с експерти и лидери, за да обсъдят силата на природата като решение за климата. На кръглата маса взеха участие главния изпълнителен директор на P&G Дейвид Тейлър, главният директор на P&G за устойчиво развитие Виржини Елиас, главният изпълнителен директор на Conservation International д-р М. Санджаян, изпълнителният директор на WWF за САЩ Картър Робъртс и защитниците на климата Кехкашан Басу, Жяшуан Жанг, Ванеса Накате и Клавър Хоган.

За Procter & Gamble
P&G обслужва потребителите по целия свят с една от най-силните гами надеждни, качествени и лидерски марки, включително Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Fairy®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Oral-B®, Pampers® , Pantene®, Tide®. Общността на P&G включва операции в около 70 държави по света. Моля, посетете http://www.pg.com
за последните новини и информация относно P&G и нейните марки

Leave a Reply