Сайт за прессъобщения в полза на бизнеса

Бизнес

Стартира Коалиция за кафе и бавна храна

София, 23 април 2021 г.– В момента, в който светът се променя най-динамично, Lavazza Group се връща към корените и акцентира върху значимостта на агрикултурата и храната за начина, по който живеем и консумираме. Кафето е една от най-важните стоки в световното производство и икономическата система след петрола. Чрез кафето се развиват вериги за доставки, които обхващат целите процеси и съответно правата и на всички страни.

С цел да обедини всички участници във веригата за доставка на кафе, от производители през печене, дистрибутори и потребители, свързвани от любов към напитката и желание за добро, чисто и справедливо кафе за всички, стартира новата инициатива: Slow Food Coffee Coalition (Коалиция за кафе и бавна храна). Тя е отворена мрежа, създадена от Движението за бавна храна в сътрудничество с Lavazza Group, като продължение на партньорството им от средата на 90-те години, когато започват да споделят идеи и проекти.

Коалицията за кафе и бавна храна стартира в Торино по повод Деня на Земята и приканва всички, които се интересуват от кафето, да се регистрират в неговия манифест (https://coffeecoalition.slowfood.com/), за да можем заедно да работим за осигуряване и наслада на добър, чист и справедлив продукт. Това е глобална мрежа, която вярва в опазването на околната среда, защитата на основните човешки и трудови права, прозрачността и проследимостта, образованието и правото на удоволствие и превърна тези елементи в основите на нов път напред. Всеки от нас може да избере да се присъедини към коалицията, да изслуша, научи и сподели, да насърчи обмена на идеи и добри практики или да излезе с нови дейности.

Тази коалиция е реален отговор на кризата, която преживяваме и която на висок глас изисква сериозна промяна,“ коментира Карло Петрини, президент на Slow Food„Това е конкретен пример за екологичен преход и като такъв изисква съзнателното участие на всички, които трябва да го осъзнаят – от тези, които се грижат за кафето, до онези, които се наслаждават на кафето в чашата си. Трябва да преминем от общество, основано на конкурентоспособност, към такова, основано на сътрудничество. Тази верига, която диалогизира всички нива, ще бъде в състояние да го представи перфектно. За да се осъществи истински екологичен преход, е необходимо да се създаде осведоменост и да се генерират споделени знания в тази общност. За това е от съществено значение да се подготвим и справим с предизвикателствата на бъдещето с инструменти като съюзи, обединения и сътрудничество“, продължи Петрини.

Джузепе Лаваца, вицепрезидент на групата Lavazza, описа как Slow Food и Lavazza ще работят заедно: „В основополагащата концепция на Коалицията за кафе и бавна храна има поемане на отговорност и споделяне на права и задължения. Всеки участник в светa на кафето ще бъде призован да вземе участие в този предизвикателен и иновативен модел. Това ще бъде отворена работна група, чието значение ще става все по-очевидно в съставна верига на доставки като тази на кафето. Необходимостта от изграждане на съюзи в предконкурентната сфера за развитие на знания, планиране и съдържание е все по-ясна.

Коалицията за кафето с движението за бавна храна ще бъде координирана от Емануеле Дугера„Намираме се в момент, в който желанието да създаваме връзки и да си сътрудничим всички заедно за постигане на нови цели, които трудно бихме постигнали сами, се очертава по-силно от всякога“, обясни Дугера. „Ето защо ни трябват фермери, търговци, пекари, баристи, ресторантьори, експерти, публични институции, големи компании, ценители и всички любители на кафе, които са вдъхновени от любопитството и желанието да знаят повече. Само чрез отворен диалог за сътрудничество можем да променим системата и веригата за производство на кафе, да повишим осведомеността на тези, които го произвеждат, тези, които го разпространяват, и тези, които го консумират. „

„Искаме да насочим светлината на прожекторите от чашата към земята, където расте кафето“, допълва Дугера. „Това не е просто кофеинова напитка, а селскостопански продукт, който съдържа хиляди нюанси и който все още може да ни изненада. Ето защо с Коалицията за кафе и бавна храна се стремим да гарантираме, че от една страна работата на производителите е призната, а от друга, че потребителите могат да правят избор с по-голяма осведоменост. Присъединете се към нас на това ново пътуване, подпишете манифеста и се присъединете към Коалицията за кафе и бавна храна. Промяната започва заедно, започва оттук, започва от всички нас.“

Мрежата се основава на нов модел за взаимоотношения, вдъхновен от ценностите на сътрудничеството и базиран на еволюцията на парадигмите на производство и потребление и е едно от събитията в проекта Terra Madre Salone del Gusto.

Тук можете да научите повече за Коалицията за кафе и бавна храна: https://coffeecoalition.slowfood.com/Leave a Reply